Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ekvator Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Ekvator Sigorta”, “Şirket”); veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detay ve içeriği belirtilen kapsamda kişisel verilerinizi işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler:

Kimlik Verileri: Ekvator Sigorta’ya ait alanlara giriş-çıkış yaparken ziyaretçi giriş kartı karşılığında geçici süreliğine teslim ettiğiniz kimlikte yer alan bilgiler
İletişim Bilgisi: Cep telefonu numarası
Güvenlik Bilgileri: Ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi, giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri
Görsel Veriler: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
İşlem Güvenliği: Kullanıcı IP, Mac ID, cihaz adı, erişim kayıtları
Diğer: Araç Bilgisi, Plaka Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Veri Sorumlusunun işyerlerine, alanlarına, ofislerine yaptığınız ziyaretler kapsamında; Ekvator Sigorta’nın ziyaretçi takibini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, işyeri sağlığı ile çalışanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla kimlik verileri, güvenlik bilgileri, görsel veriler ve araç ile plaka bilgisi gibi diğer veriler işlenebilmektedir.

Ayrıca Ekvator Sigorta’nın sunmuş olduğu wifi hizmetinden ziyaretçi olarak yararlanmanız halinde bilgi güvenliği süreçlerinin sağlanması ve 5651 Sayılı Kanuna uyum sağlanması amaçlarıyla cep telefonu bilgisi ve işlem güvenliği verileri işlenebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını süresince vücut ısınız kamu sağlığı açısından Şirket işyeri giriş çıkışlarında işlenebilmektedir. 


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler:

Verileriniz, Ekvator Sigorta’nın meşru menfaati ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması sebepleriyle; Veri Sorumlusu tarafından yerleştirilen kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi, araç ve plaka bilgilerinizi; kimlik verilerinizi sözlü, yazılı ya da fiziksel yollarla iletmeniz vasıtasıyla toplanmaktadır. İşlem güvenliğine dair verileriniz ile cep telefonu numaranız ise Ekvator Sigorta tarafından ziyaretçilere tanınan wifi imkanı vasıtasıyla elektronik ortamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Amaçları:

Kişisel verileriniz mahkemeler, savcılık, icra daireleri, kamu kuruluşları ile diğer resmi mercilerden herhangi bir talep gelmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sk. No:7 34349 Beşiktaş İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Biz ve ortaklarımızın, sizi hatırlayabilmesi ve siz ve diğer ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi için, sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve bize bunların cihazınızda kullanılıp kullanılamayacağını bildirmek için burayı okuyabilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanmanız için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?

Kabul Et